ศธ.เดินหน้ายกเครื่องหลักสูตรใหม่

360

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ
ศธ. ว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ได้กำชับเรื่องการจ้างบริษัทออแกไนเซอร์เข้ามาจัดงานให้หน่วยงานต่างๆ ว่า
ไม่ได้ห้ามในการจ้างออแกไนเซอร์เข้ามาจัดงาน แต่ขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่า
หากงานไหนที่หน่วยงานสามารถทำได้เอง ก็ขอให้ทำเอง
นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้รายงานความคืบหน้าการยกร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
แทนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่ง
พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้สั่งให้ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตร
จากเดิมที่มีชุดเดียวและพิจารณาหลักสูตรในภาพรวม มาเป็น คณะกรรมการชุดย่อย 3
ชุด ได้แก่ ชุดที่หนึ่งให้ข้อมูลและคำแนะนำว่าในหลักสูตรการศึกษา
ควรจะต้องสอนเรื่องใดบ้าง ซึ่งอาจจะมีการเชิญกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เข้าร่วม ชุดที่ 2
ทำหน้าที่ยกร่างหลักสูตร และชุดที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการเพื่อนำหลักสูตรไปใช้
โดยมอบหมายให้ตนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการในแต่ละชุด.

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558