Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.เตรียมตั้งบอร์ด’กศจ.’76 จว.

Advertisement

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้สรุปการทำงานของศธ.
โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 5 เรื่อง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ คือ
1.การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรร
โอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับก่อนเปิด
ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี (ลงนามในประกาศภายในวันที่ 15 พ.ค.59)
2.คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 3.การโยกย้ายครู
4.การเรียกบรรจุจากบัญชีที่สอบขึ้นบัญชีไว้ และ5.การสอบครูผู้ช่วย โดยศธ.
จะมีกรอบการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
เพื่อช่วยให้ผู้ว่าฯ
เข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาของจังหวัดตัวเองมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน

         
รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับการแต่งตั้งบอร์ดกศจ.
ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 2 คน
โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
คัดเลือกครูที่สอนมานานกว่า 10 ปี และเป็นบุคคลที่คนในพื้นที่ยอมรับ ส่วน
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น 2 คน
เป็นการคัดเลือกจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ของสำนักนายกรัฐมนตรี
ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน สำนักปลัดศธ.
ได้รวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ แล้ว 475 คน
โดยบอร์ดกศจ. ชุดนี้จะทำหน้าที่ 3 เดือน ซึ่งหลังจากนี้จะขอให้ผู้ว่าฯ
คัดเลือกจากรายชื่อจังหวัดละ 7 คน ส่งกลับมาให้ตนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกศจ.
ทั้ง 76 จังหวัดภายในสัปดาห์นี้ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนต่อไป

Advertisement

Advertisement

         
“สำหรับการดำเนินการที่อยู่ระหว่างช่วงรอยต่อ
โดยเฉพาะการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูนั้นบอร์ด
กศจ.จะรับหน้าที่ต่อจากผู้แทน อ.ก.ค.ศ.
ไปพิจารณาแต่งตั้งตามบัญชีเดิมที่เคยทำไว้แล้ว
ส่วนปัญหาทุจริตที่ค้างการพิจารณากว่า 100 เรื่อง
ตนจะนำมาพิจารณาก่อนสรุปข้อมูลให้ กศจ.นำไปดำเนินการ”
พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

You might also like