ศธ. เตรียมทดลองการใช้งาน แพลตฟอร์ม Deep  ใน การจัดการเรียนการสอน เดือน มิถุนายน นี้

2951

 

ศธ. เตรียมทดลองการใช้งาน แพลตฟอร์ม Deep  ใน การจัดการเรียนการสอน เดือน มิถุนายน นี้
ศธ. เตรียมทดลองการใช้งาน แพลตฟอร์ม Deep  ใน การจัดการเรียนการสอน เดือน มิถุนายน นี้

ศธ. เตรียมทดลองการใช้งาน แพลตฟอร์ม Deep  ใน การจัดการเรียนการสอน เดือน มิถุนายน นี้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมเรื่องแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform Deep By MOE  ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวจะใช้เป็นฐานการเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์ อีกทั้งในอนาคตจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเรื่อง School Management System

เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้จะสามารถจัดการเรียนการสอน การสอบ และการติดตามวัดและประเมินผลของครูและนักเรียน เช่น ครูสามารถเข้าศึกษาอบรมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ Deep By MOE ประกอบไปด้วย เครื่องมือ การจัดการสอนออนไลน์ด้วย G Suite และ Microsoft Teams

นอกจากนี้จะเป็นช่องทางให้ภาคเอกชนที่สนใจอยากจะพัฒนาการศึกษาไทยได้เข้ามานำเสนอข้อมูลสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการเรียนรู้ในอนาคต

“การสร้างแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ได้ต้องการให้ภาคเอกชนมาแสวงหากำไร แต่เป็นการเปิดให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนได้เข้ามาทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งจะทำให้เด็กไทยมีทักษะและอิสระในการค้นหาข้อมูล สำหรับแพลตฟอร์มของ ศธ.จะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยเราสามารถนำแพลตฟอร์มนี้ไปพูดคุยกับผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ว่า แพลตฟอร์ม Deep ถือเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ด้วย อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเริ่มเปิดทดลองการใช้งานภายในเดือนมิถุนายนนี้” รมว.ศธ.

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  : ไทยโพสต์ออนไลน์    11 พ.ค. 2563

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/