Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.เตรียมทำความเข้าใจใหม่!! สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 เป็นครูอยู่แล้ว จะสอบย้ายไม่ได้เด็ดขาด!!

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ได้มีการประชุม ก.ค.ศ. และมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การเปิดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปว่าภายในเดือน พ.ค.นี้ จะประกาศปฎิทินสอบครูผู้ช่วยได้อย่างแน่นอน แต่ระเบียบหลักเกณฑ์ในการจัดสอบจะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำ  แต่มีประเด็นที่น่าจะส่งผลเสียต่อ ข้าราชการครูที่ประสงค์จะสอบย้ายโดยกระทรวงศึกษาธิการจะมีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการสอบครูผู้ช่วยใหม่ด้วย “ครูเป็นครูอยู่แล้วจะมาสอบไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการย้ายไม่ได้เด็ดขาด” และขออนุญาตนำเนื้อหาข่าวจากเดลินิวส์ และ ผลการประชุม ก.ค.ศ. 18 เม.ย. 2561 มานำเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นแนวทางดังนี้

เพิ่มเพื่อน

 

Advertisement

 

“นอกจากนี้ ศธ.จะสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการสอบครูผู้ช่วยใหม่ด้วย เพราะที่ผ่านมาเราพบครูอายุมากมาสอบครูผู้ช่วย และเมื่อสอบได้ทำเรื่องย้ายไปที่อื่นในตำแหน่งเดียวกัน โดยใช้วิธีการย้ายแบบพิเศษ ซึ่งเมื่อดูในกฎหมายการสอบครูผู้ช่วยไม่สามารถทำแบบนี้ได้ 

 ดังนั้นปีนี้เราต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าครูเป็นครูอยู่แล้วจะมาสอบไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการย้ายไม่ได้เด็ดขาด เนื่องจากกฎหมายเปิดช่องให้เป็นข้าราชการหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น”

(ข้อมูลจาก : เดลินิวส์ )

Advertisement

 

 

“นอกจากนี้ ได้ฝากให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่ด้วยว่า ที่ผ่านมาอาจเกิดความเข้าใจผิดในการตีความกฎหมาย ทำให้ครูบางส่วนคิดว่าสามารถสอบครูผู้ช่วยเพื่อใช้สิทธิ์ย้ายไปที่อื่นในตำแหน่งเดียวกันด้วยวิธีการย้ายพิเศษได้ แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดของกฎหมาย พบว่ากฎหมายระบุ “ข้อยกเว้นในกรณีที่เป็นข้าราชการหน่วยงานอื่น” อาทิ ครูท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้บรรจุที่ ศธ. เพียงแต่มาสอบแข่งและโอนไปบรรจุในที่ที่สอบได้ เป็นต้น”

(ข้อมูลจาก : ผลการประชุม ก.ค.ศ. 18 เม.ย. 2561  )

อย่างไรก็ตามต้องรอความชัดเจนจากประกาศของ สพฐ. อีกรอบว่าคนที่เป็นข้าราชการครูอยู่แล้วจะสามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยเพื่อโอนย้ายได้หรือไม่ครับ

ที่มา : เดลินิวส์ ออนไลน์ และ กระทรวงศึกษาธิการ

 

You might also like