ศธ.เตรียมประกาศ ออกกฎกระทรวง คุมครูกวดวิชา

584

ปลัด
ศธ.เผยเตรียมออกกฎกระทรวงควบคุมครูที่เปิดสอนโรงเรียนกวดวิชา
ให้สอนในชั้นเรียนให้เต็มที่ หลังเกิดข้อครหามากมาย พร้อมฝากผู้บริหาร สช.
คุมค่าเล่าเรียน

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)
กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสเดินทางไปพบปะและมอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่อาคารสำนักงาน สช.ชั่วคราว
โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ขอให้ผู้บริหาร
สช.ยึดหลัก 4 S ในการทำงาน S ที่ 1 Service Mind การมีจิตใจในการให้บริหาร,
S ที่ 2 Speed การทำงานที่รวดเร็ว, S ที่ 3 Smart การมีความน่าเชื่อถือ
ในภาพลักษณ์ของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
และเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และ S ที่ 4 Systematically
การทำงานอย่างเป็นระบบ การวางมาตรฐานการทำงาน
เพื่อให้งานเกิดการพัฒนาและมีคุณภาพ
ต้องเริ่มจากการทำงานที่เป็นระบบและมีแบบแผน ผู้ที่วางระบบที่ดี
จะทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าได้อย่างมีคุณภาพ
ทั้งขอเน้นย้ำการปฏิบัติงานต้องไม่มีการทุจริตและคอร์รัปชัน

“ผมขอฝากให้ สช.ดูแลตามนโยบายว่า จะมีการดำเนินการอย่างไร
ไม่ให้มีการเก็บค่าเล่าเรียนเกินกว่าที่ทางกฎหมายโรงเรียนเอกชนกำหนด
และในส่วนของโรงเรียนกวดวิชา
โดยเฉพาะที่มีข้อครหาว่าครูไม่สอนในชั้นเรียนให้เต็มที่
ทำให้ต้องมีการออกมาเปิดโรงเรียนกวดวิชา
ก็จะมีการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูที่ทำการเปิดสอนโรงเรียนกวด
วิชา ทำการสอนในช่วงเวลาเรียนให้เต็มที่” ปลัด ศธ.กล่าว.

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558