ศธ.เตรียมแปลงโรงเรียนในภาวะฉุกเฉิน เพิ่มมาตรการรัฐช่วยหนี้สินครู พร้อมปรับตัวทำงานจากบ้านผ่านเครือข่ายออนไลน์

2100

ศธ.เตรียมแปลงโรงเรียนในภาวะฉุกเฉิน เพิ่มมาตรการรัฐช่วยหนี้สินครู พร้อมปรับตัวทำงานจากบ้านผ่านเครือข่ายออนไลน์

ในส่วนโรงเรียนหากยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ ศธ.ก็มีแนวทางพิจารณาดัดแปลงมาใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือการบริหารจัดการของรัฐบาลในภาวะฉุกเฉินได้ เช่น เป็นสถานที่รับอาหารหากอาหารไม่เพียงพอ เป็นต้น

ขณะเดียวกันส่วนที่เกี่ยวข้องกับครู จะมีมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือผู้มีภาระหนี้สินต่าง ๆ ซึ่ง ศธ. จะพยายามบูรณาการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินครูให้เห็นแนวทางชัดเจนขึ้น มีความสะดวกมากขึ้นในการรับความช่วยเหลือ เพื่อจะได้มีสภาพคล่องกับคุณภาพชีวิตครู

ส่วนเรื่องการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ตามแนวทางที่ ศธ.ได้วางไว้ จะมุ่งให้บุคลากรทำงานที่บ้าน สามารถส่งงานมาทางออนไลน์ได้ ซึ่งในส่วนนี้สถานศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องบริหารจัดการตามบริบทของหน่วยงานตนเองให้ได้

การรับสมัครนักเรียน ให้ปรับตามสถานการณ์ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 หากสถานการณ์เลวร้ายลง ศธ.มีแผนจะขยับห้วงเวลาการรับสมัครเป็นระยะ โดยยึดตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่โรคระบาด โดยต้องทำให้เป็นกลุ่มที่เล็กลง ทยอยมาสมัครทีละกลุ่ม หามาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการดูแลความเรียบร้อย สร้างความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลตรงนี้ และตัวนักเรียน ตลอดจนหาวิธีการคัดเลือกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้เหมาะสมตามสถานการณ์

ขอบคุณที่มา : ศธ.360