ศธ.เตรียมให้สามารถโอนย้ายบุคลากรข้ามแท่งได้ เช่น ย้ายครูสพฐ.ไปอาชีวะ เหตุต่อไปนักเรียนสพฐ.อาจลดลง

5760

ศธ.เตรียมให้สามารถโอนย้ายบุคลากรข้ามแท่งได้ เช่น ย้ายครูสพฐ.ไปอาชีวะ เหตุต่อไปนักเรียนสพฐ.อาจลดลง

หารือ เกี่ยวกับการอนุมัติอัตราการโอนย้ายตำแหน่งข้ามแท่งในสังกัด ศธ.

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)มีการหารือ เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของ ศธ. ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทุกระดับ จะต้องมีทักษะเบื้องต้นในหลายเรื่องๆ ทั้งภาษาอังกฤษที่สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี การมีความมั่นคงด้านการเงินในระดับหนึ่ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเป็นผู้บริหารงาน รวมถึงทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กร เพราะผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา เป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องดูแลบุคลากรจำนวนมาก และการขับเคลื่อนการศึกษาไทยขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้อำนวยการด้วย

รมว.ศธ. ระบุว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติให้สามารถโอนย้ายตำแหน่งระหว่างหน่วยงานภายใน ศธ.ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การเรียนสายสามัญ ต่อไปอาจมีนักเรียนจำนวนน้อยลง ขณะที่เราต้องการผลักดันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องมีจำนวนครูสายอาชีวะมากขึ้นด้วย รวมถึงต้องยอมรับว่าอัตราเงินเดือนของครูบางสาขา เช่น ธุรกิจการสร้างหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัล อาจต้องใช้ครูที่มีความรู้พื้นฐาน ทักษะ ความสามารถและผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการบรรจุในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบื้องต้นการโอนย้ายจะเป็นการโอนย้ายไปในตำแหน่งที่มีอัตราเกษียณว่างอยู่ เชื่อว่าจะทำให้การทำงานของ ศธ.กระชับและคล่องตัวมากขึ้น เป็นการนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเสริมการสอน

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา