“ตรีนุช” เผย ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยแล้วกว่า 70 แห่ง

1172

“ตรีนุช” เผย ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยแล้วกว่า 70 แห่ง

ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

(15 กุมภาพันธ์ 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด

“ตรีนุช” เผย ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยแล้วกว่า 70 แห่ง
“ตรีนุช” เผย ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยแล้วกว่า 70 แห่ง

จากข้อมูลพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหนี้สินในระบบประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท มีครูที่เป็นหนี้อยู่ประมาณ 900,000 ราย ซึ่ง ศธ.เห็นคุณค่าของครูเป็นคนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ จึงต้องการช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจให้ครู มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำลังดำเนินการในระยะแรก ดังนี้

1.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์และสถาบันการเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีจำนวน 108 แห่ง ได้ทยอยเข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วประมาณ 70 แห่ง โดยมี 10 แห่ง ที่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ต่ำกว่า 5% และเร่งดำเนินการขยายผลให้มากที่สุด รวมถึงประสานกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อชะลอการดำเนินคดีทางกฎหมายกรณีหนี้สินครู โดยธนาคารออมสินสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 25,000 ราย ตลอดจนร่วมกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงหนี้สินรายบุคคลทุกด้าน ควบคุมไม่ให้มีหนี้เกิน 70% ของเงินเดือน ลดการสร้างหนี้ใหม่ พร้อมเน้นย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.ประสานให้มีสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด โดยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน และระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยระดับเขตพื้นที่ฯ จะเป็นการไกล่เกลี่ยหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ภายในหน่วยงาน ส่วนกรณีที่มีหลายส่วนมาเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการในระดับจังหวัด

3.มีการหารือเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ โดยพิจารณาระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หาแนวทางการนำบำเหน็จตกทอด หุ้นสหกรณ์ เงินฝาก กบข. มาลดหนี้หรือค้ำประกันหนี้ เป็นต้น

4.ร่วมกับหน่วยงานที่ดูแล ด้านการเงิน ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการเงิน เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ จะได้บริหารจัดการเงินของตนได้อย่างเป็นระบบ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ360องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์ลงทะเบียนแก้หนี้ครู  เปิดให้ครูลงทะเบียนแก้หนี้ 14 ก.พ. 2565 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู”สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย”

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/