ศธ.เล็งจับมือไปรษณีย์ไทยส่งแบบเรียน

339

    ศธ.วางระบบแก้ปัญหาองค์การค้าฯ ชี้ไม่ปลดคน ไม่ลดเงินเดือน
เตรียมเดินหน้าส่งหนังสือเรียนปี 59 จับมือไปรษณีย์ไทย
จัดส่งแบบเรียนแทนการจ้างบริษัทเอกชน

    วันนี้ (20 ต.ค.) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานของ
องค์การค้า
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้
คณะทำงานได้หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาองค์การค้าฯโดยเฉพาะประเด็นการจัดพิมพ์
และจัดส่งแบบเรียน
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การค้าฯจะใช้วิธีจ้างบริษัทเอกชนจนทำให้เกิดปัญหาการ
จัดส่งหนังสือเรียนล่าช้า ดังนั้นในปีการศึกษา 2559
จะประสานกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
ให้มาจัดส่งหนังสือเรียนแก่โรงเรียนทั่วประเทศ แทนการจ้างบริษัทเอกชน
เพราะไปรษณีย์ไทยสามารถกำหนดช่วงเวลาการจัดส่งได้
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมีความโปร่งใส โดยตนได้มอบหมายให้นายสุเทพ
ชิตวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ไปเจรจากับบริษัทไปรษณีย์ไทย
เรื่องราคาค่าจัดส่งหนังสือให้ต่ำลง
เพราะองค์การค้าฯมีการจัดส่งแบบเรียนหลายแสนเล่ม

    
“การแก้ปัญหาภายในองค์การค้าฯ ต้องทำงานแบบบูรณาการทั้งหมด
สิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องกำไร แต่ทำอย่างไรให้องค์การค้าฯ
เป็นหน่วยงานที่จะวางหลักประกันราคาแบบเรียนไม่ให้สูงเกินไป
เพราะการจัดพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าฯมีความได้เปรียบสำนักพิมพ์เอชนไม่
ว่าจะเป็นคุณภาพกระดาษที่ดีกว่า ลิขสิทธิ์การพิมพ์
ที่ได้ต้นฉบับมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ดังนั้น
องค์การค้าฯต้องกลับไปดูว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เป็นปัญหาจนขาดทุนต่อ
เนื่องและวันนี้เราต้องหยุดเลือดให้ได้ก่อน มีการพูดคุยกันอย่างโปร่งใส
อะไรที่อยู่ใต้โต๊ะต้องไม่มี โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญภาคเอกชน
สำนักพิมพ์ที่ทำการค้ากับองค์การค้าฯมาหารือ
เพื่อวางแผนการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งแผนที่ผมทำจะไม่มีเรื่องลดคน
ลดเงินเดือน
แต่จะย้ำเรื่องการใช้ระบบบริหารงานที่จะต้องร่วมมือกับส่วนราชการมากขึ้น”

    นายธเนศพล กล่าว

นายธเนศพล กล่าวด้วยว่า
สำหรับการแก้ปัญหาหนี้สินขององค์การค้าฯต้องของดูรายละเอียดก่อน
โดยอาจแบ่งหนี้สิ้นออกเป็น 2ส่วน คือ หนี้ที่มีหลักประกัน
กับหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน รวมถึงอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพื่อเข้าไปช่วยตรวจสอบด้วย หากสอบพบการทุจริตเกิดขึ้น
ก็ต้องส่งเรื่องให้พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ดำเนินการต่อไป.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.