ศธ.เล็งฟ้องแพ่งแบงก์ 2.1 พันล.พร้อมดอกเบี้ยแล้ว หลังยื่นโนติสครบ 15 วันแต่ทำเฉย

476

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ยื่นโนติส แจ้งให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งคืนเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
ให้กับ สกสค.เนื่องจากตรวจสอบพบว่าธนาคารดังกล่าวอนุมัติปิดบัญชี และเบิกถอนเงินของ
สกสค.ที่ฝากไว้กับธนาคารอย่างไม่ถูกต้อง โดยขณะนี้ได้ครบกำหนด 15 วันแล้ว
นับตั้งแต่วันที่ยื่นโนติสคือวันที่ 23 ธันวาคม 2558 แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทางธนาคาร ว่า
ขณะนี้ครบกำหนด 15 วันนับจากวันที่ยื่นโนติสแล้ว แต่ สกสค.ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ
เชื่อว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีรายงานเข้ามา โดยทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
อะไรผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่ต้องห่วง ตนจะต้องตามเอาเงินคืนให้กับ สกสค.แน่นอน


นายพินิจศักดิ์
สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าวว่า ขณะนี้ครบกำหนด 15
วันที่ยื่นโนติสถึงธนาคารดังกล่าวให้คืนเงิน 2.1 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้ สกสค.แล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการ
ศธ.มีนโยบายให้ฟ้องแพ่งหากครบกำหนดแล้วไม่ได้รับการติดต่อกลับ จึงต้องให้ฝ่ายกฎหมายของ
สกสค.ดูข้อมูลก่อนดำเนินการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน