Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.แจงทำไมต้องมี กศจ. หลังมีกระแสไม่เห็นด้วย ย้ำงานนี้ผู้เรียนได้ประโยชน์แน่นอน

Advertisement

ศธ.แจงทำไมต้องมี กศจ.
ศธ.ออกโรงแจงเหตุต้องมี กศจ. หลังมีกระแสไม่เห็นด้วย ย้ำงานนี้ผู้เรียนได้ประโยชน์แน่นอน
        ตามที่มีกระแสไม่เห็นด้วยกับการมีศึกษาธิการภาค(ศธภ.)และศึกษาธิการการจังหวัด(ศธจ.) ว่าเป็นการนำขยะมารีไซเคิล นั้น วันนี้(27 มี.ค.)นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัด ศธ.กล่าวว่า ศธภ. และ ศธจ.เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ซึ่งจัดตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค และส่วนกลาง เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาให้มีความชัดเจน สร้างความเป็นธรรมและโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลในจังหวัด เพราะที่ผ่านมาครูได้ร้องเรียนมามากถึงเรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรม ต้องเสียเงินตามระยะทางการย้าย เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญของการมี กศจ. คือเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
        ด้านนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สุรินทร์ นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้ประชุมกันแล้วเห็นว่า การจัดตั้ง กศจ.เป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้การขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาคเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการร่วมมือกันทุกหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน การศึกษาขึ้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ ไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ต่างคนต่างทำ ไม่มีการประสานงานกัน ย้ายข้ามเขตก็ไม่ได้ แต่เมื่อมี กศจ.ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำให้มีการบูรณาการทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 17.44 น.

You might also like