Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.แจง ไม่ได้ห้ามนักเรียน ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน

Advertisement

ปลัด ศธ.แจง ไม่ได้ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน แต่นายกรัฐมนตรีห่วงอยากให้เด็กมีทักษะครบ 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ชี้ โรฃเรียนแห่งมีมาตรการเข้มงวดห้ามน้ำมือถือเข้าห้องเรียนอยู่แล้ว ย้ำ ไม่ใช่การบังคับ

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (19 ก.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการนำโทรศัพท์มือถือของเด็กเข้าห้อฃเรียนว่า เรื่องนี้เป็นการกำชับสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจในการนำโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเข้าห้องเรียน ซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับหรือห้าม แต่ให้ดูความเหมาะสมเป็นช่วงชั้น ทั้งนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กนั้นก็เพราะว่าอยากให้เด็กมีทักษะ ครบทั้ง 4 ด้าน คือ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสถานศึกษาหลายแห่งได้เข้มงวดในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และอยากให้การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนเป็นความจำเป็นเฉพาะการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนบางแห่งเข้มงวดในเรื่องนี้อยู่แล้ว

Advertisement

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.20 น.

Advertisement

ปลัดศธ. ย้ำ ไม่ได้ห้ามเด็กนำมือถือเข้าห้องเรียน แต่กำชับร.ร.ดูความเหมาะสม

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีขอความร่วมมือ โรงเรียนดูแลการนำโทรศัพท์มือถือของเด็กเข้าห้องเรียนว่า เรื่องนี้เป็นการกำชับสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจในการนำโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเข้าห้องเรียน ซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับหรือห้าม แต่ให้ดูความเหมาะสม ทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กนั้นก็เพราะอยากให้เด็กมีทักษะ ครบทั้ง 4 ด้าน คือ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสถานศึกษาหลายแห่งได้เข้มงวดในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และอยากให้การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนเป็นความจำเป็นเฉพาะการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนบางแห่งเข้มงวดในเรื่องนี้อยู่แล้ว

ขอบคุณที่มาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 – 17:18 น.

 

You might also like