ศธ.แบ่งโซนสถานศึกษา !!! หวังสกัดโควิดบุกโรงเรียน

1348
ศธ.แบ่งโซนสถานศึกษา !!! หวังสกัดโควิดบุกโรงเรียน
ศธ.แบ่งโซนสถานศึกษา !!! หวังสกัดโควิดบุกโรงเรียน

ศธ.แบ่งโซนสถานศึกษา !!! หวังสกัดโควิดบุกโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ตนได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศ และพบว่าเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 การเปิดเรียนแบบ on-site เรียนที่โรงเรียนจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดเรื่องมาตรการความปลอดภัย การปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เช่น เคร่งครัดให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างในโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่สถานศึกษา

ตนจึงมีนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้มข้นเรื่องการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศธ. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ สธ.หรือไม่ หากโรงเรียนใดไม่เป็นไปตามมาตรการให้เร่งปรับปรุงทันที และหากทำไม่ได้ก็ต้องหยุดเรียนแบบ on-site แล้วเลือกใช้รูปแบบอื่นแทน

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้มอบหมายปลัด ศธ.ไปยกร่างการตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบไปด้วยผู้แทนจาก ศธ.สธ. และผู้ปกครอง โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีชุดนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา จัดให้มีการตรวจติดตามทุกโรงเรียนเป็นประจำ รวมถึงไตรภาคีระดับพื้นที่ในการลงสแกนสถานศึกษาในพื้นที่ของตนเอง เพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่และปรับปรุงพัฒนาต่อไป และในกรณีที่มีนักเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ ติดเชื้อเพียงคนเดียว หรือ ในชุมชนที่เป็นเขตบริการมีชาวบ้านติดเชื้อ ก็ให้โรงเรียนขอความเห็นชอบกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปิดเรียนแบบ on-site แล้วเลือกใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นให้แก่นักเรียนในระหว่างที่ปิดโรงเรียน

นอกจากนี้จะมีการจัดโซนแบ่งสีความปลอดภัยของโรงเรียนที่เปิดการสอนแบบ Onsite หรือการเรียนมาเรียนที่โรงเรียน เช่น ในจังหวัดที่มีการติดเชื้อให้ดูเป็นรายพื้นที่ หากพบว่ามีพื้นที่ใดติดเชื้อจำนวนมากให้โรงเรียนนั้นจะถูกจัดให้เป็นโรงเรียนสีแดงเข้ม ขณะที่ในอำเภออื่น ๆ ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโรงเรียนจะถูกจัดลำดับสีลดหลั่นลงมา เช่น สีแดง เหลือง เขียว เป็นต้น อย่างไรก็ตามตนมั่นใจมาตรการของ ศธ.ที่วางแผนเผชิญเหตุโควิดได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพราะเมื่อพบนักเรียนที่ติดเชื้อจะมีการปิดโรงเรียนทันที

สำหรับยอดยอดการฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศธ.พบว่า มีข้าราชการครูได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 150,727 คน บุคลากรทางการศึกษา 33,356 คน และข้าราชการครูที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 28,166 คน บุคลากรทางการศึกษา 10,811 คน ทั้งนี้ยังเหลือผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แบ่งเป็นข้าราชการครู จำนวน 370,681 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 183,154 คน.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ศธ.แบ่งโซนสถานศึกษา !!! หวังสกัดโควิดบุกโรงเรียน จากAt_HeaR