ศธ.ใช้โซเชียล เฝ้าระวังยาเสพติด

328

ปลัด ศธ.ถก ป.ป.ส. แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เล็งใช้โซเชียลเฝ้าระวังเด็กเล่นยา

    

วันนี้ (22 ต.ค.)รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า ในการประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อเร็ว ๆ
ที่ประชุมได้หารือถึงการวางมาตรการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับสำนัก
งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)
และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)
ซึ่งต่อจากนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะทำงานแบบบูรณาการและใกล้ชิดกันมากขึ้น
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
โดยจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
รวมถึงสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ
ป.ป.ส. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

    

“เด็กกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา
ดังนั้นเมื่อเรามีข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงก็จะทำให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้ง่ายขึ้น
โดยจะมีการจัดค่ายละลายพฤติกรรมให้เด็กพบเส้นทางเดินที่ถูกต้อง
ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
นอกจากนี้จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยเฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง
ด้วย”ปลัด ศธ.กล่าว “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 15:55 น.