ศธ.​จัดแถลงข่าว การจัดการศึกษา ทางไกล ​ทางโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล จะมีความชัดเจน​ทุกเรื่อง​ เกี่ยวกับการทดลองออกอากาศ​ DLTV​ ทางทีวีดิจิตอล 14 พ.ค.63

5647
ศธ.​จัดแถลงข่าว การจัดการศึกษา ทางไกล ​ทางโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล จะมีความชัดเจน​ทุกเรื่อง​ เกี่ยวกับการทดลองออกอากาศ​ DLTV​ ทางทีวีดิจิตอล 14 พ.ค.63
ศธ.​จัดแถลงข่าว การจัดการศึกษา ทางไกล ​ทางโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล จะมีความชัดเจน​ทุกเรื่อง​ เกี่ยวกับการทดลองออกอากาศ​ DLTV​ ทางทีวีดิจิตอล 14 พ.ค.63

ศธ.​จัดแถลงข่าว การจัดการศึกษา ทางไกล ​ทางโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล จะมีความชัดเจน​ทุกเรื่อง​ เกี่ยวกับการทดลองออกอากาศ​ DLTV​ ทางทีวีดิจิตอล 14 พ.ค.63

กำหนดการงานแถลงข่าว  การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วันพฤหัสบตีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

๐๙.๓๐ น.             ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก

๑๐.ooน.              พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที่ยม ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑O.๒o น.           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์

ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

๑๐.๔๐น.               พลเอก สุกิจ   ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ กล่วถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

๑๑.๐๐ น               สื่อมวลชนถาม -ตอบ

๑๑.๓๐ น.            จบการแถลงข่าว

 

 

ศธ.​จัดแถลงข่าว การจัดการศึกษา ทางไกล ​ทางโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล จะมีความชัดเจน​ทุกเรื่อง​ เกี่ยวกับการทดลองออกอากาศ​ DLTV​ ทางทีวีดิจิตอล 14 พ.ค.63
ศธ.​จัดแถลงข่าว การจัดการศึกษา ทางไกล ​ทางโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล จะมีความชัดเจน​ทุกเรื่อง​ เกี่ยวกับการทดลองออกอากาศ​ DLTV​ ทางทีวีดิจิตอล 14 พ.ค.63

ขอบคุณที่มาจาก  ศธ.360 องศา