ศน.จัดกิจกรรม “มาฆบูชา” ทั่วไทยผสมผสานออนไลน์ กิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ @ วัดสระเกศ”

1071

ศน.จัดกิจกรรม”มาฆบูชา”ทั่วไทยผสมผสานออนไลน์

ศน.จัดกิจกรรม"มาฆบูชา"ทั่วไทยผสมผสานออนไลน์
ศน.จัดกิจกรรม”มาฆบูชา”ทั่วไทยผสมผสานออนไลน์

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 กรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 โดยในส่วนกลาง กำหนดจัดขึ้นที่ วัดสระเกศฯ โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ในวันที่ 16 ก.พ. เวลา 07.00 น. มีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ @ วัดสระเกศ”

อธิบดี ศน. กล่าวอีกว่า กิจกรรมในส่วนภูมิภาค ให้มีการจัดได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนี้ ​1. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียน ในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนด (on site) หรือจัดกิจกรรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นย้ำให้ทุกสถานที่จัดงานดำเนินการตามข้อกำหนดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ได้มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน การเปิดพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญ และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ เว็บไซต์ กรมการศาสนา www.dra.go.th

ศน.จัดกิจกรรม"มาฆบูชา"ทั่วไทยผสมผสานออนไลน์
ศน.จัดกิจกรรม”มาฆบูชา”ทั่วไทยผสมผสานออนไลน์

“กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างการรับรู้ให้พุทธศาสนิกชน ได้รับทราบถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง การจัดทำ Web Application http://xn--42cgr4bbgbg6ba8c0bxsk5gidreic5k4v.com/ การทำวีดิโอแอนิเมชัน “สาระวันมาฆบูชา” กิจกรรมตอบคำถาม ผ่าน“Quizตื่นรู้-สู่ธรรม” ลุ้นรับรางวัล และได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ Online และการจัดทำสื่อ Line official account วันมาฆบูชา ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการผลงานการออกแบบภาพโปสเตอร์ “ธีมวันมาฆบูชา” ของเยาวชนและประชาชน การนำเสนอจุลสารวันมาฆบูชา ในรูปแบบ e-book และสาระความรู้ที่สำคัญด้วย” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

>> รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ฟรี โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning