ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566 คลิกที่นี่

2437

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566 คลิกที่นี่

เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ศิลปหัตถกรรม 2565 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566 คลิกที่นี่ ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจัดการแข่งขัน งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จึงมอบหมายสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ภาคกลาง ราชบุรี เขต 1, ภาคอีสาน ร้อยเอ็ด เขต 1, ภาคเหนือ น่าน เขต 1 และ ภาคใต้ สตูล ซึ่งได้มีการวางแผน การดําเนินงานไว้แล้วเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ โดยให้เจ้าภาพแต่ละภูมิภาคจัดทําคําสั่ง แต่งตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการตัดสินโดยผู้มีอํานาจในแต่ละภูมิภาคลงนาม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช หมายเลขโทรศัพท์ 090-326-3696 เป็นผู้ประสานงาน

เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ศิลปหัตถกรรม 2565 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566 คลิกที่นี่
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 เว็บไซต์หลักศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566 คลิกที่นี่

เว็ปไซต์ ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ล่าสุด https://sillapa.net/home/sillapa70-rule/

เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ศิลปหัตถกรรม 2565 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566 คลิกที่นี่
เว็บไซต์หลักศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ศิลปหัตถกรรม 2565 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566 คลิกที่นี่

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ประกาศผลการแข่งขันศิลหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถานที่จัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 2566

ข้อมูลสถานที่จัดการแข่งขัน ระดับ สพป. คลิกที่นี่ 

ข้อมูลสถานที่จัดการแข่งขัน ระดับ สพม. คลิกที่นี่

เว็บไซต์หลักศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ

เว็บไซต์หลักศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ระดับ เว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์หลักศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ระดับ สพป.

เว็บไซต์หลักศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ระดับ สพม.

เว็บไซต์หลักศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ระดับ การศึกษาพิเศษ

เว็บไซต์หลักศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ระดับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ตารางการแข่งขัน หลักศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ คลิกที่นี่ 

เกณฑ์การแข่งขันคลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565 เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.ราชบุรี เขต 1 แข่งวันที่ 25-27 ม.ค. 2566 คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ เว็ปไซต์หลัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดสตูล วันที่ 18-20 ม.ค.66

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ว็ปไซต์หลัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 29-31 ม.ค. 2566