วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTสพฐ. มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

สพฐ. มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

Advertisement

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ. มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจัดการแข่งขัน งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จึงมอบหมายสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 1, น่าน เขต 1 และ สตูล ซึ่งได้มีการวางแผน การดําเนินงานไว้แล้วเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ โดยให้เจ้าภาพแต่ละภูมิภาคจัดทําคําสั่ง แต่งตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการตัดสินโดยผู้มีอํานาจในแต่ละภูมิภาคลงนาม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช หมายเลขโทรศัพท์ 090-326-3696 เป็นผู้ประสานงาน

เรื่องราวที่น่าสนใจ : เว็ปไซต์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  น่าน เขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ร้อยเอ็ด เขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สตูล

ความคืบหน้า ของการจัดแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ประกาศกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 แล้วดังนี้
(1) สตูล      18-20  มกราคม 2566
(2) ราชบุรี   25-27  มกราคม 2566
(3) ร้อยเอ็ด  29-31  มกราคม 2566
(4) น่าน       3 – 5    กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

เกณฑ์การแข่งขันคลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 

กิจกรรมหลักการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 

Advertisement

มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 

 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X