สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่มี อายุสมาชิก40ปีขึ้นไป หรืออายุตนเอง 75ปี

4201
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่มี อายุสมาชิก40ปีขึ้นไป หรืออายุตนเอง 75ปี
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่มี อายุสมาชิก40ปีขึ้นไป หรืออายุตนเอง 75ปี

สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่มี อายุสมาชิก40ปีขึ้นไป หรืออายุตนเอง 75ปี

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี โครงการ จาก สกสค. มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่ง สกสค. ได้จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่มี อายุสมาชิก40ปีขึ้นไป หรืออายุตนเอง 75ปี

ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ.2563 สมาชิกไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ แต่หักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยคุณครูที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง และระเบียบสำนักงาน สกสค.ดังภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ ๔๐/๗๕ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบคำขอรับสวัสดิการ ๔๐/๗๕
แบบหนังสือมอบอำนาจ

รายลเอียดการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ ๔๐/๗๕ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้ว 40 ปี หรือมีอายุตนเอง 75 ปี ขึ้นไป รายละเอียดตาม Link ค่ะ

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/2659-2/

สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

 

สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

 

 

สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของ สกสค. จัดโครงการ 40/75 ปี2563 สวัสดิการสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่มี อายุ40ปีขึ้นไป หรืออายุตนเอง 75ปี จาก เว็บไซต์ สกสค. และเพจ สกสค.