Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สกสค . จ่อเปลี่ยนแบงค์แก้หนี้สินครู

Advertisement

สกสค . จ่อเปลี่ยนแบงค์แก้หนี้สินครู
สกสค.เตรียมแผนสอง ถ้าเจรจาออมสินปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูไม่สำเร็จ ประสานสถาบันการเงินอื่นเข้ามาซื้อหนี้ หรือรับช่วงแทนออมสิน

เพิ่มเพื่อน

จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.23 น.

Advertisement

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้หารือกับทางธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาจัดทำเงื่อนไขและข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่โครงการ 2-7 รวมกว่า 475,000 บัญชี มูลหนี้กว่า 400,000 ล้านบาท โดยในส่วนของสำนักงาน สกสค.ต้องการให้ธนาคารออมสินปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการดังกล่าวลงเพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ผู้กู้ แต่ล่าสุดธนาคารออมสินได้ยืนยันที่จะไม่ปรับลดดอกเบี้ยลงตามที่สำนักงาน สกสค.เรียกร้องนั้น

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า สกสค.ได้ประสานกับทางธนาคารออมสินเพื่อเจรจาเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 12 มี.ค.นี้ โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ จะเข้าร่วมเจรจาด้วย อย่างไรก็ตามหากการเจรจาในครั้งนี้ทางธนาคารออมสินยังยืนกรานที่จะไม่ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวให้ครู สกสค.ก็คงต้องแจ้งให้ทราบว่าหลังจากนี้เราคงต้องประสานกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อเข้ามาซื้อหนี้ หรือรับช่วงแทนจากธนาคารออมสิน

ด้านนายสมคิด หอมเนตร สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กล่าวว่า หากธนาคารออมสินไม่เห็นแก่ครู ไม่ลดดอกเบี้ยทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ สกสค.ไปเจรจาสถาบันการเงินอื่นที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าเข้ามารีไฟแนนซ์หนี้ก้อนนี้โดยเร็วที่สุด รวมทั้งตนจะประสานเครือข่ายครูกลุ่มต่าง ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินอยู่ถอนเงินแล้วนำไปเปิดบัญชีกับธนาคารอื่นแทนภายในระยะเวลา 2 เดือน.

Advertisement

ด้านไทยรัฐออนไลน์ได้นำเสนอข่างนี้ดังนี้

ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้เจรจากับธนาคารออมสินเพื่อปรับเงื่อนไขและข้อตกลงใหม่ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่โครงการ 2-7 โดยสำนักงาน สกสค.ต้องการให้ธนาคารออมสินปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้โครงการนี้ลง แต่ล่าสุดธนาคารยืนยันที่จะไม่ปรับลดดอกเบี้ยนั้น เมื่อวันที่ 11 มี.ค.

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า สกสค.ได้ประสานกับทางธนาคารออมสินเพื่อเจรจาถึงเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 12 มี.ค.นี้ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ จะเข้าร่วมเจรจาด้วย อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาในครั้งนี้ธนาคารออมสินยังยืนกรานที่จะไม่ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ครู สกสค.ก็คงต้องแจ้งให้ทราบอย่างตรงไปตรงมาว่าหลังจากนี้เราจะประสานกับสถาบันการเงินอื่น เพื่อเข้ามาซื้อหนี้ หรือรับช่วงแทนจากธนาคารออมสิน ด้านนายสมคิด หอมเนตร สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม

ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวว่า จากที่ตนได้รับฟังความคิดเห็นของครู และผู้บริหารในพื้นที่ต่างๆ พร้อมสนับสนุนให้ สกสค.ไปเจรจาสถาบันการเงินอื่นที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าเข้ามารีไฟแนนซ์หนี้ก้อนนี้โดยเร็วที่สุด และตนจะประสานเครือข่ายครูกลุ่มต่างๆ ใครมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินให้ถอนเงิน แล้วนำไปเปิดบัญชีกับธนาคารอื่นแทน.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก : เดลินิวส์ 12 มีนาคม 2561 และ ไทยรัฐ วันที่ 12 มีนาคม 2561

You might also like