สกสค.ห่วงครูโดนหลอกสมัคร ชพค.-ชพส.

2230

สกสค.ห่วงครูโดนหลอกสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
“อรรพล” แจ้งเตือนเพื่อนครูทั่วประเทศ หลังพบมีการส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกช.พ.ค.-ช.พ.ส. เผย การสมัครสมาชิกดังกล่าวสำนักงาน สกสค.ไม่มีส่วนรับรู้และไม่ร่วมรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย แจงให้ฟังข้อมูลข่าวสาร ช.พ.ค.-ช.พ.ส.จาก www.otep-cpks.go.th เท่านั้น
วันนี้ (27 มิ.ย.) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ได้มีบุคคลบางกลุ่มได้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมเครือข่ายช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (สค.ชพค.) ไปยังสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่คู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) เพื่อให้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของ สค.ชพค. นั้น ตนขอแจ้งไปยังสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. ให้ได้ทราบว่าการเชิญชวนให้ไปสมัครเป็นสมาชิกของ สค.ชพค.ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงาน สกสค. และกิจการของ ช.พ.ค.และช.พ.ส.แต่ประการใด สำนักงาน สกสค.ไม่มีส่วนรับรู้รับทราบและไม่ร่วมรับผิดชอบกับการดำเนินงานของ สค.ชพค.ทุกประการ

“จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดตั้ง สค.ชพค. ได้ระบุว่านอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.แล้ว ยังระบุว่าจะคอยปกป้องสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆของบรรดาสมาชิก ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ ดังนั้นเพื่อไม่ให้สมาชิกเกิดความสับสนว่าสมาคมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสำนักงาน สกสค. และกิจการของ ช.พ.ค.และช.พ.ส. ผมจึงได้ส่งหนังสือเวียนถึงสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศให้แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส.ได้ทราบโดยด่วน และหากมีข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ช.พ.ค.และช.พ.ส.ที่จะต้องแจ้งสมาชิกจะมีการแจ้งผ่านสำนักงาน สกสค.ทั่วประเทศ และประกาศผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ “กิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.” และเว็บไซต์ www.otep-cpks.go.th เท่านั้น” ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าว

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น.