วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Advertisement

สกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 

สกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ด้วยหลักการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) จึงได้ปรับรูปแบบวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน (Face to Face) มาเป็นรูปแบบวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – learning) การอบรมออนไลน์หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

Advertisement

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

สกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 25 ชั่วโมงโดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐาน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 500 คน โดยกรอกสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ ตามรายการระบุ ซึ่งข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน และสำนักงานจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากขอบเขตที่สำนักงานได้กำหนดไว้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สกสค.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตัวอย่าง ID PLAN 2565 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments