สกสค.  เปิดโครงการ สวัสดิการ เพื่อสมาชิก ช.พ.ค.  และ ช.พ.ส. ห้ามพลาด

1740

สกสค.  เปิดโครงการ สวัสดิการ เพื่อสมาชิก ช.พ.ค.  และ ช.พ.ส. ห้ามพลาด

สกสค.  เปิดโครงการ สวัสดิการ เพื่อสมาชิก ช.พ.ค.  และ ช.พ.ส. ห้ามพลาด
สกสค.  เปิดโครงการ สวัสดิการ เพื่อสมาชิก ช.พ.ค.  และ ช.พ.ส. ห้ามพลาด

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วยสำนักงาน  สกสค. มีการเปิดโครงการ สวัสดิการ เพื่อสมาชิก ช.พ.ค.  และ ช.พ.ส. 40/75  ดังนี้ครับ

โครงการ สวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.  และ ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 40 ปี หรือ
มีอายุตัว 75 ปีขึ้นไป เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ  จะมีสิทธิ์ไม่ต่องจ่ายค่าสงเคราะห์รายศพ  โดยจะหักจากเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  ตามที่จ่ายจริงเท่านั้นครับ 

เงื่อนไขการขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 40/75
สมาชิก  ชพค. – ชพส. ต้องมีการส่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่อง  และเป็นปัจจุบันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ

โครงการ  สวัสดิการ สกสค.  ชพค.  ชพส.
โครงการ สวัสดิการ สกสค. ชพค. ชพส.

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   สกสค.