สช.ตั้งวอร์รูม สะสางปัญหา คืนค่าเทอม ผู้ปกครอง

1241
สช.ตั้งวอร์รูม สะสางปัญหา คืนค่าเทอม ผู้ปกครอง
สช.ตั้งวอร์รูม สะสางปัญหา คืนค่าเทอม ผู้ปกครอง

สช.ตั้งวอร์รูม สะสางปัญหา คืนค่าเทอม ผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึงมาตรการดูแล และการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อยุติไม่ขัดแย้งเกิดขึ้น ขณะนี้โรงเรียนเอกชนมีอยู่ 4,000 แห่ง ในจำนวนนี้มีโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับเงินอุดหนุนภาครัฐ หรือรับเงินอุดหนุนเพียง 70% ของค่าใช้จ่ายรายของหัวภาครัฐ ประมาณ 3,000 แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลที่รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 100% จึงไม่จำเป็นต้องไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีก

เลขาธิการ กช. กล่าวอีกว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับสูงจะอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญที่เปิดหลักสูตร English Program หรือห้องเรียนพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองเองคงพอใจคุณภาพที่จะเลือกให้บุตรหลานเข้าเรียนมาตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเกิดสถานณ์โควิดเมื่อปี 2563 จึงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ข้อมูลการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้ผู้ปกครองพบว่ามีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้วกว่า 600 ล้านบาท

ส่วนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญใน กทม.ได้ส่งประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ สช.รับทราบแล้วจำนวน 404 แห่ง ซึ่งตนกำชับขอให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือหากลดไม่ได้ก็ให้ตรึงราคาไว้ก่อน หากตรึงราคาไม่ได้ สช.อนุญาตให้ขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษากับนักเรียนใหม่ได้แทน นอกจากนี้ห้ามโรงเรียนนำเรื่องค้างค่าธรรมเนียมการศึกษามากระทบต่อการเรียนเด็กเด็ดขาด

ดร.อรรถพล กล่าวอีกว่า สช.ยังพบโรงเรียนเอกชนใน กทม. 2 แห่งที่ไม่ยอมลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สช.จะทำหนังสือเสนอ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 34 ของพ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2554 ที่ระบุว่า รมว.ศึกษาธิการสามารถสั่งปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้หากเห็นว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นภาระแก่ประชาชนเกินควร อย่างไรก็ตามขณะนี้ สช.ได้รับหนังสือร้องเรียนเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษากว่า 50 ฉบับ จึงตั้งวอร์รูมขึ้น เพื่อพิจารณเรื่องนี้โดยจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ปกครองและโรงเรียนอย่างดีที่สุด.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสช.ตั้งวอร์รูม สะสางปัญหา คืนค่าเทอม ผู้ปกครองจาก At_HeaR