สช.บี้รร.เอกชนคืนเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน

644

„วันนี้(25 พ.ค.)นายอดินันท์ ปากบารา
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั่ว
ประเทศ พบว่า มีการเบิกเงินซ้ำซ้อนจำนวนมากถึง 79ล้านบาท
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)ได้มีการเรียกเงินที่เบิก
ซ้ำซ้อนคืนแล้ว โดยกรณีที่ซ้ำซ้อน หรือเบิกเกินไปต่ำกว่า 1 ล้านบาท
ก็ให้จ่ายคืนทันที ส่วนกรณีที่เบิกเกิน 1 ล้านบาท
ให้ทำการยอมรับสภาพหนี้และจ่ายคืนภายใน 1 ปี ทั้งนี้
จำนวนที่เบิกเงินอุดหนุนซ้ำซ้อนเฉพาะใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา 4 อำเภอ และสตูล มีมากถึง 32 ล้านบาท
ซึ่งก็ได้มีการเรียกเงินคืนแล้วบางส่วน

เลขาธิการ กช. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามในการจ่ายอุดหนุนนั้น
แม้ว่าจะพบว่ามีโรงเรียนเอกชนเบิกเงินอุดหนุนเกินไปแล้ว
และอาจจะยังไม่จ่ายคืน
แต่ก็เป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนตามรายหัวเด็ก
เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจ่ายไปตามปกติ แต่ก็ต้องทำด้วยความรอบคอบมากขึ้น
และต้องมีเด็กเป็นตัวเป็นตนจริงๆในโรงเรียน
โดยขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินมาเป็นระบบอิเลกทรอนิกส์
ซึ่งจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้มากขึ้น
หากพบว่าสถานศึกษาใดไม่มีเด็กเรียนจริง
แต่มารับเงินอุดหนุนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บริหารโรงเรียน
หรือผู้รับใบอนุญาตโดยตรง ซึ่งมั่นใจว่าในปีการศึกษา 2558
นี้น่าจะสามารถจ่ายอุดหนุนได้ตรงตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงได้เกือบ100%
ซึ่งจะสามารถป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก

“ ขณะนี้ในส่วนของโรงเรียนเอกชนที่เบิกเงินอุดหนุนเกินไปแล้วมาขอผ่อนผัน
ซึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ ในวงเงินสูงสุดประมาณ 4 ล้านบาทต่อโรงเรียน
ซึ่งมีประมาณ 10 กว่าโรง โดยมีทั้งโรงเรียนเอกชนสายสามัญ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
และโรงเรียนการกุศลของวัด”นายอดินันท์กล่าว. “