สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2566 ทั้ง สพป. และ สพม.

402

สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2566 ทั้ง สพป. และ สพม.

สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2566 ทั้ง สพป.และ สพม. เมื่อเร็วๆนี้ เพจศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด-20
สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด-20

คณะทำงานอยู่ในระหว่างประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจากสพฐ. หากได้ข้อสรุปอย่างไร จะรีบประชาสัมพันธ์โดยด่วนค่ะ
ช่องทางการนำเสนอข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด จากกองเลขานุการฯ มีช่องทางเดียว คือ เพจ https://www.facebook.com/sillapa70.ESAN/ เท่านั้น
*** เนื่องจากเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในหลักการ ถ้าหากท่านรับข่าวสารจากแห่งอื่น แล้วเกิดความเสียหายต่อตัวท่าน องค์กร และบุคคลอื่น ทางกองเลขานุการฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
#ฝากทุกท่านระมัดระวังในการรับข่าวสารกันด้วยนะคะ

สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

เว็บไซต์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ประกาศ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ล่าสุด

สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.น่าน เขต 1 แข่งวันที่ 3-5 ก.พ. 2566 คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565 เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.ราชบุรี เขต 1 แข่งวันที่ 25-27 ม.ค. 2566 คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ เว็ปไซต์หลัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดสตูล วันที่ 18-20 ม.ค.66

เว็ปไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคอีสาน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ช่วงวันที่ 29-31 ม.ค. 2566

ขอบคุณที่มา : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จ.ร้อยเอ็ด