สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่

1968
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่

สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ทางเพจการคัดกรองนักเรียนยากจนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ ดังนี้

ประกาศ! สถานศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค “กลุ่มใหม่” รอบที่ 1 เฉพาะระดับอนุบาล-ป.3 และ ม.3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

กรณีที่นักเรียนทุนเสมอภาคผ่านการรับรอง นร.05 แล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในรอบที่ 1 เนื่องจากนักเรียนทุนเสมอภาคมีเลขประจำตัวประชาชน/เลขรหัสG ไม่ถูกต้อง

คุณครูสามารถตรวจสอบเบื้องต้นจากข้อมูล นร.01 ของนักเรียน หากพบข้อมูลผิดพลาด ให้คุณครูแก้ไขในระบบ DMC ในภาคเรียนที่ 2/256 “ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563” ให้ถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค. 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475 กด 1

 

สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่

 

สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่

 

สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สถานศึกษา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ จากเพจ การคัดกรองนักเรียนยากจนเป็นอย่างสูงนะคะ