Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. ข่าวดีของครู : การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวดีของครู : การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

Advertisement

สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน วันนี้ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอดนั้น ล่าสุด นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยเรื่องหนึ่งได้แนะนำให้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่รับเงินที่ธนาคารออมสินส่งคืนให้ตามโครงการที่ 2 – 7 เพื่อใช้การพัฒนาสมาชิกและกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จำนวนร้อยละ 0.5 – 1 เปลี่ยนเป็นให้ธนาคารนำไปลดดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ประชุมร่วมกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อเจรจาถึงข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้กู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. บัดนี้ ผมได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่า ในวันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.00 น. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน จะจัดพิธีลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

“ให้ยกเลิกเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงเดิมที่กำหนดให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อใช้ในการพัฒนาสมาชิก และกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในอัตราและระยะเวลาที่กำหนด ตามแต่ละโครงการ และให้นำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ที่ได้กู้ยืมในแต่ละโครงการในอัตรา 0.5 – 1 โดยจะมีผลในเดือนถัดจากเดือนที่บันทึกข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ (มิถุนายน 2561)”

ในวันนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย และโครงการดี ๆ จากท่านรัฐมนตรีฯ แบบนี้จะมีออกมาให้ครูทุกท่านได้ชื่นใจอีก และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ได้สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในวันนี้ด้วยครับ

สำหรับในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ที่ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อให้ครูกู้ยืมสำหรับชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนได้อนุมัติให้กู้ยืมได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยกำหนดให้ยื่นคำขอกู้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอกู้แล้ว แต่ยังมีข้าราชการครูที่ยังมีความต้องการกู้ยืมอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง สำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเพื่อพิจารณาการกู้ยืมในรอบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

 

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

Advertisement

 

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  7  พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ. 

You might also like