สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์ หัวข้อ ” Learning City and Lifelong Learning Ecosystem “

763

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์ หัวข้อ ” Learning City and Lifelong Learning Ecosystem “

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์ หัวข้อ ” Learning City and Lifelong Learning Ecosystem “
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์ หัวข้อ ” Learning City and Lifelong Learning Ecosystem “

สถาบัน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2022 “Learning City and Lifelong Learning Ecosystem” ผ่านระบบ Zoom Webinar ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2022 ” คลิกที่นี่


เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณืขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ของเมืองด้วยนวัตรกรรมและความสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมฐานความรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา9.00น.-16.50 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมที่คิวอาร์โคด รายละเอียดเพิมเติมดังเอกสารแนบนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2022 ” คลิกที่นี่

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังการประชุมประจำปี TK Forum 2022 “Learning City and Lifelong Learning Ecosystem” กับ 8 นักคิด ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ร่วมกันไขปัญหา เสนอทางออกที่เป็นไปได้ จุดประกายความคิดจากไอเดียที่เกิดขึ้นในโลก มาปรับใช้พัฒนาคนและพัฒนาเมืองของไทย พบกันทางออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-17.00 น. ถ่ายทอดสดตลอดงานทาง Facebook The KOMMON.co หรือลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมงานผ่าน Zoom Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียมเพิ่มเติม>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมครูออนไลน์ฟรี สสวท. หลักสูตร การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)