Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สถิติผู้สมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่2/58 (วันที่14-19 ก.ย. 58) 6 วัน 89,141 คน

Advertisement

จำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2/2558
จำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 89,141 คน  ข้อมูล ณ วันที่  19 กันยายน 2558 จากเว็บไซต์ Teacher OBEC 2/2558

โดยมี 5 เขตพื้นที่ฯ    ที่มียอดผู้สมัครครูผู้ช่วยสูงสุด(6วัน 14 -19 ก.ย. 2558) ดังนี้

ดูสถิติทุกเขตพื้นที่ ที่นี่ครับ    หรือ คลิกที่นี่ครับ

        1. ศรีสะเกษ เขต4        4,143 คน
        2. เชียงราย เขต2          4,064 คน
        3. เชียงใหม่ เขต5       2,994 คน
        4. พิษณุโลก เขต2       2,419 คน
        5. สพม.2                      2,179 คน

ดูสถิติทุกเขตพื้นที่ ที่นี่ครับ    หรือ คลิกที่นี่ครับ

You might also like