สทศ.ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 (สอบ ก.พ. 2563)

5736

สทศ.ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 (สอบ ก.พ. 2563)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต

สอบถามคะแนน O-NET รายสถานศึกษา คลิกที่นี่

สอบถามคะแนน O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.