สทศ.ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET ( โอเน็ต )ม.3 ปีการศึกษา 2562 (สอบ ก.พ. 2563)

5702

สทศ.ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET ( โอเน็ต )ม.3 ปีการศึกษา 2562 (สอบ ก.พ. 2563)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบ O-NET ( โอเน็ต ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( โอเน็ต ) ปีการศึกษา 2562 

ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต

สอบถามคะแนน O-NET ( โอเน็ต ) ม.3 รายสถานศึกษา คลิกที่นี่

สอบถามคะแนน O-NET ( โอเน็ต ) ม.3 รายบุคคล คลิกที่นี่

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

 

 

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

 O-NET, ข้อสอบ O-NET, ผลสอบโอเน็ต ม.3, ประกาศผลสอบ ม.3, O-NET ม.3, ผลสอบ O-NET ม.3, o-net 2563, o-net 2562, ผลสอบ O-NET