สทศ. ประกาศ การให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ

1021
สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ
สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ

สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับประกาศของ สทศ. ที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ_1
สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ_1
  • ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบผ่านระบบ Online 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 64 (เปิดระบบ 09.00 น. ปิดระบบ 16.00 น.)
  • ชำระเงินค่าบริการ (ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย) 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 64 (ปิดระบบ 16.00 น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ 3 พ.ค. 64
  • ให้บริการดูกระดาษคำตอบ 6-7 พ.ค. 64

*** ผู้เข้ารับบริการจะได้ดูกระดาษคำตอบของตนเองที่ทำการทดสอบไว้ในวันสอบ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนยื่นขอรับบริการเท่านั้น

ดูกระดาษคำตอบ ณ ที่ทำการของ สทศ.
หากไม่สามารถมาดูด้วยตนเองได้ สามารถมอบให้ผู้แทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชนของผู้รับบริการ และบัตรประชาชนของผู้แทนมาแสดงด้วย

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ_2
สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ_2
สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ_3
สทศ. ประกาศการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ_3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สทศ.