สทศ.พร้อมเปิดทุกข้อสอบพร้อมเฉลย

1383

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่า สทศ.มีหน้าที่ในการประเมินผลการศึกษาของเด็ก
ดังนั้นจึงอยากให้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษา
ด้วย ซึ่ง สทศ.ได้เตรียมที่จะนำผลการสอบวิชา ต่าง ๆ มาวิเคราะห์
โดยแบ่งเป็นตามขนาดของโรงเรียน สังกัด จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้โรงเรียนทราบว่าตัวเองจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาอยู่ในระดับใด
และนำผลการสอบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ นอกจากนี้
สทศ.จะมีการเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลยหลังการสอบทุกครั้งในทุกการสอบ
เพื่อให้เด็กได้ทราบคำตอบพร้อมเหตุผลของทุกข้อสอบ โดย
สทศ.จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อบอร์ด สทศ.ในเดือนมีนาคมนี้
และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อไปว่า
นอกจากนี้ตนได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)นำตัวอย่างข้อสอบที่โรงเรียนต่าง ๆ ใช้สอบเด็ก เช่น
ข้อสอบกลางภาคหรือปลายภาค เป็นต้น มาให้
สทศ.วิเคราะห์และบูรณาการการออกข้อสอบของ สทศ.ด้วย
เพื่อให้ข้อสอบเป็นไปตามหลักสูตร ไม่ยากเกินไป และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม สทศ.ยอมรับว่า ข้อสอบของ สทศ.ยากจริง และ
รับปากว่าจะไปดูรายละเอียดของการออกข้อสอบว่า
ที่ผ่านมาทำไมถึงยากและเด็กถึงได้คะแนนต่ำ
ทั้งที่ความจริงแล้วเด็กไทยไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่ไม่มีความรู้ ดังนั้น
สทศ.จะไปทบทวนการออกข้อสอบ เพื่อให้ผลการสอบสะท้อนความจริงมากที่สุด

ด้าน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขา ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) กล่าวว่า อยากให้ สทศ.รื้อระบบการออกข้อสอบใหม่
โดยเฉพาะแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
ที่ควรเป็นการวัดความรู้พื้นฐานของเด็กมากกว่า
แต่ที่ผ่านมาข้อสอบโอเน็ตยากเกินไป
อีกทั้งไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมถึงเป็นข้อสอบที่มุ่งจำแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนทำให้เด็กเกิดแข่งขันกัน
ด้วย.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์