Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สทศ.มั่นใจโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยถูกต้อง-แม่นยำ

Advertisement

สทศ.มั่นใจโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยถูกต้อง-แม่นยำ

เพิ่มเพื่อน

สทศ.จัดสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 ภาพรวมการสอบเรียบร้อยดี “หมออุดม”ย้ำข้อสอบโอเน็ตต้องมีมาตรฐานสากล เน้นคิด วิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ “สัมพันธ์”มั่นใจโปแกรมตรวจอัตนัยต้อง100%

Advertisement

เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.03 น.

วันนี้( 3 ก.พ. ) ศ.นพ. อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนป. 6และม.3 พร้อมกันทั่วประเทศ โดย ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบพบว่าภาพรวมเรียบร้อยดี ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องของข้อสอบโอเน็ตจะต้องเป็นมาตรฐานระดับสากล

เช่น ข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือพิซา ซึ่งสทศ.ก็กำลังดำเนินการอยู่ ขณะเดียวกันในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังมอบให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบการออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ตนย้ำการออกข้อสอบจะต้องถูกต้อง แม่นยำ ยุติธรรมและไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียน

รวมทั้งต้องเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วัดทักษะของเด็กได้จริง

Advertisement

ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.จัดสอบโอเน็ตนักเรียนป.6 โดยสอบวันที่ 3 ก.พ. สอบ4 วิชา ได้แก่

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน ประกาศผลสอบวันที่ 25 มี.ค. 2561 ส่วนนักเรียนม.3 สอบวันที่ 3 – 4 ก.พ. สอบ4 วิชาเช่นกัน มีผู้มีสิทธิ์สอบ 697,236คน ประกาศผลสอบวันที่ 26 มี.ค. 2561ซึ่งประกาศผลทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ทั้งนี้การสอบโอเน็ตของนักเรียนป.6 วิชาภาษาไทยมีทั้งข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัย เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้สทศ. ได้เพิ่มศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยจากเดิม 3 ศูนย์ เพิ่มเป็น 4 ศูนย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า

นอกจากนี้ สทศ.ยังพัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100 % ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30 ล้าน และผลสอบที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตามสทศ.มั่นใจในระบบการตรวจสอบข้อสอบอัตนัยมาก เพราะมีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของการตรวจให้มีมาตรฐาน

โดยจัดหลักสูตรอบรมและการรับรองครูประจำการให้เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยระดับชาติที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

อ่านต่อที่ :

You might also like