สทศ.เดินหน้าจัดสอบโอเน็ตด้วยข้อสอบอัตนัย ประเดิม ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 59

357

สทศ.เดินหน้าจัดสอบโอเน็ตด้วยข้อสอบอัตนัย ประเดิม ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย
ปีการศึกษา 59 นำร่องคะแนน 20% ย้ำถ้าได้ผลขยายไปวิชาและชั้นอื่นด้วย

 วันนี้( 7 ก.ย.) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( สทศ.)นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือร่วมกับรศ.ดร.สัมพันธ์
พันธุ์พฤกษ์ ผอ. สทศ.เกี่ยวกับการจัดสอบและประเมินผลต่าง ๆ ของ สทศ. โดย
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า จากการหารือและรับฟังรายงานทำให้ทราบว่า
ข้อสอบที่ออกโดย สทศ.มีมาตรฐานพอสมควร ขณะที่ผลการประเมินต่าง ๆ
ที่ออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
คิดไม่เป็น ดังนั้นตนจึงมีนโยบายให้
สทศ.ปรับข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต
โดยให้เพิ่มข้อสอบแบบอัตนัยมากขึ้น
เพราะข้อสอบอัตนัยสามารถวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้
ทั้งนี้จะให้เริ่มใช้ในการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559
ซึ่งจะจัดในช่วงต้นปีพ.ศ.2560 โดยจะนำร่องสอบระดับประถมศึกษาก่อน คือ ชั้น
ป.6 ในวิชาภาษาไทย โดยมีสัดส่วนคะแนนอัตนัยไม่เกิน 20% ของคะแนนเต็ม

“ที่ผ่านมา สทศ.มักจะตกเป็นจำเลยของสังคม และถูกร้องเรียนมาตลอดว่า
ข้อสอบไม่มีมาตรฐาน และไม่ยุติธรรม แต่ผมเห็นว่า
สทศ.จะต้องจัดสอบทดสอบต่อไป เพราะเป็นสถาบันทดสอบระดับชาติ
เพียงแต่ต้องปรับข้อสอบให้สามารถวัดผลประเมินผลได้ตามความสามารถที่แท้จริง
ของเด็ก
โดยหวังว่าการปรับข้อสอบโอเน็ตเป็นแบบอัตนัยจะทำให้โรงเรียนและทุกภาคส่วน
ต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทดสอบด้วย
ซึ่งยอมรับว่าอาจต้องใช้เวลาพอสมควร”นพ.ธีระเกียรติกล่าวและว่า
ส่วนที่ให้เริ่มใช้ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยกับเด็ก ป.6ก่อน
เพราะต้องการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดวิเคราะห์ไม่เป็น
ส่วนที่ยังไม่ใช้กับเด็กระดับมัธยมศึกษา
หรือนำมาใช้ในข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
เพราะเด็กอาจจะยังไม่คุ้นเคย ซึ่งอาจเกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดผลกระทบได้
อย่างไรก็ตามในอนาคตหากการใช้ข้อสอบอัตนัยเกิดผลไปในทิศทางที่ดี
ก็จะทยอยเพิ่มสัดส่วนคะแนน
และขยายการสอบไปในรายวิชาและระดับชั้นอื่นเพิ่มขึ้น

ต่อข้อถามหากใช้ข้อสอบอัตนัยสังคมจะเกิดความกังวลไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การตรวจสอบนั้นนพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า จากนี้ไป
สทศ.ต้องไปพัฒนาข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบให้มีมาตรฐาน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ต้องพัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินผลผลต่าง ๆ
ด้วย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ

ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่าข้อสอบอัตนัยที่จะใช้จะให้เด็กเขียนตอบสั้น
ๆแต่สามารถวัดถึงการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ซึ่ง
สทศ.จะต้องไปศึกษาและทำวิจัย เพื่อมารองรับการปรับข้อสอบ
และเตรียมความพร้อมผู้ออกข้อสอบด้วย.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 17:35 น.