Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะการวัดผลครู

Advertisement

    สทศ. เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล สมัคร 2-16
พ.ค.นี้ ชี้หากได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้เป็นครูเครือข่ายของ สทศ.
เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้เขียนข้อสอบมืออาชีพ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

    
วันนี้ (2 พ.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า
สทศ.เปิดรับสมัครการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559ตั้งแต่วันที่ 2 – 16
พ.ค.2559เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน
สำหรับรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(โอเน็ต) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และรองรับการใช้ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่จะใช้สอบในปีการศึกษา 2559

Advertisement

    ผอ.สทศ. กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบดังกล่าว
ต้องเป็นครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ค่าสมัคร
200 บาท โดยผู้สมัครต้องนำเอกสารใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่
2-16 พ.ค.2559 ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย
ทั้งนี้จะมีการประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ในวันที่ 25 พ.ค.2559
ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th สอบ วันที่ 4 มิ.ย.2559 เวลา 10.00-12.00
น. ประกาศผลสอบ วันที่ 13 มิ.ย. 2559
หากผู้เข้าสอบได้ผลคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป
จะได้รับการพิจารณาเป็นครูเครือข่ายของ สทศ.
และมีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้เขียนข้อสอบมืออาชีพด้วย“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:03 น.

You might also like