สทศ.เปิดปฏิทินสอบ O-NET – V-NET ปีการศึกษา 2563

2063
สทศ.เปิดปฏิทินสอบ O-NET - V-NET ปีการศึกษา  2563
สทศ.เปิดปฏิทินสอบ O-NET – V-NET ปีการศึกษา 2563

สทศ.เปิดปฏิทินสอบ O-NET – V-NET ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ สทศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 ธ.ค.2563 ที่มีนโยบายให้นักเรียนชั้น ป. 6 และม.3 เข้าทดสอบ O-NET และนักศึกษา ปวช.3 เข้าทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19

“บอร์ด สทศ.ได้ปรับแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดให้มีการจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สถานศึกษา หรือนักเรียนสมัครสอบผ่านระบบ O-NET www.niets.or.th

“ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ” ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564 โดยไม่เสียค่าสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ วันที่ 19 ก.พ. สอบ ป.6 วันที่ 13 มี.ค. ม.3 สอบวันที่ 13 และวันที่ 14 มี.ค. ส่วนการสอบ V-NET ปวช.3 สมัครสอบ วันที่ 25 ม.ค.- 5 ก.พ. ไม่เสียค่าสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ วันที่ 22 ก.พ. สอบวันที่ 4– 5 เม.ย. ประกาศผลสอบวันที่ 25 เม.ย. ทาง www.niets.or.th

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามที่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด” ผอ.สทศ. กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR