สทศ. เผยแพร่ แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3566
(Test Blueprint)  การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สทศ.เผยแพร่ แผนผังแบบทดสอบ (TestBlueprint) การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สทศ. เผยแพร่แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ  ด้วย สทศ.เผยแพร่แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   แบ่งเนื้อหาในการทดสอบ ออกเป็น 4 ส่วนคือ

1.ผลการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้   จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ
2.การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ

3.การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ
4.การใช้ผลการประเมิน  จำนวนข้อสอบ 5 ข้อ

 

 

สทศ.เผยแพร่ แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สทศ.เผยแพร่แผนผังแบบทดสอบ (TestBlueprint) การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) สมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่องที่น่าสนใจ …
สทศ. เลื่อน การ ทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปี ๒๕๖๓
รวม 4 แบบ วิธีพับกระดาษ (กบ ปลา ดอกไม้ ผีเสื้อ )  เพื่อตกแต่งห้องเรียน &ทำ สื่อการเรียนรู้ 
คลินิกแก้หนี้ by SAM สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   สทศ.