สทศ.เริ่มสอบโอเน็ตอัตนัยชั้น ป.3 ปี 59 สัดส่วน 20% ศธ.จี้ปรับข้อสอบเทียบสากล

429

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเรื่องการออกข้อสอบ
ร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน ว่า
ที่ประชุมได้หารือถึงบทบาทของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ในการออกข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต)
เบื้องต้นจากที่ได้รับฟังกระบวนการออกข้อสอบ พบว่ากระบวนการของ
สทศ.ค่อนข้างรัดกุม แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด ซึ่งอาจเข้าใจไม่ตรงกับ
ศธ.รวมถึง การสอบที่ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับสากลได้ จึงมอบให้
สทศ.หาข้อมูลเทียบเคียงกับการสอบของ
สทศ.ว่ามีผลการสอบที่สอดคล้องกันได้หรือไม่
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการจัดสอบของ สทศ.

“นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายให้ สทศ.ออกข้อสอบที่เป็นอัตนัยมากขึ้น
เพื่อให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ โดยปีการศึกษา 2559
สทศ.จะเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัยในการสอบโอเน็ต ชั้น ป.3 จำนวน 20% ก่อน
และเพิ่มสัดส่วนข้อสอบอัตนัยให้ครบทุกชั้นปีโดยเร็วที่สุด”นพ.กำจรกล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 28 มกราคม 2559