สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19

652
สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19
สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19

สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19

สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร “คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด19”‼

ดาวน์โหลดเอกสารยื่น “แบบคำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน COVID-19” ได้จากลิงก์นี้

https://www.nhso.go.th/storage/files/841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf

เงื่อนไขและข้อควรรู้
– คุ้มครองคนไทยทุกสิทธิที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19
– ต้องเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้ฟรีเท่านั้น ไม่รวมวัคซีนที่ให้โดย รพ.เอกชนและมีการเก็บค่าใช้จ่าย
– สามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

สถานที่ยื่นคำร้องฯ
1. โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนฯ
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
3. สปสช. เขตพื้นที่ 1-13

สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

Cr.ข้อมูล​ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19
สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19

 

สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19
สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19 จาก สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์