สป.ศธ. รับโอน-ย้าย ข้าราชการหลายตำแหน่ง

2913

สป.ศธ. รับโอน-ย้าย ข้าราชการหลายตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา สพร.สพฐ. ได้เผยแพร่หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอรับโอน/รับย้ายข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.