Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐเพิ่มวิชาอุดมการณ์แม่พิมพ์ ข้อสอบครูผู้ช่วย

Advertisement

สพฐ.เพิ่มวิชาอุดมการณ์ของความเป็นครูในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ชี้ทุกวันนี้จิตวิญญาณครูหายไป

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.)
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า
ที่ประชุมได้หารือถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง
ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
เร็วขึ้นทั้งการจัดสอบและประกาศผลสอบ
โดยกำหนดปฏิทินการสอบบรรจุใหม่มีดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 7 กันยายน
เปิดรับสมัคร 14-20 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 25
กันยายน สอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 ตุลาคม ภาค ข.
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 11 ตุลาคม และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค.
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 12 ตุลาคม และประกาศผลการสอบ 20 ตุลาคม

เนื่องจากพบว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตรงกับช่วงเวลาที่ สพฐ.จัดสอบครูผู้ช่วยพอดี ดังนั้น
เพื่อไม่ให้บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาต้องเสียโอกาสดังกล่าว
สพฐ.จึงได้ปรับปฏิทินการสอบบรรจุใหม่

ส่วนการที่เพิ่มการสอบในวิชาอุดมการณ์ของความเป็นครูเข้าไป
เพราะที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ศึกษาและพบว่า
ปัจจุบันเรื่องอุดมการณ์ความเป็นครูขาดหายไปอย่างมาก
และการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยที่ผ่านมาจะเน้นทักษะความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ไม่ได้ดูเรื่องอุดมการณ์ความเป็นครู
ทำให้การเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสอนตามหน้าที่
แต่ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูในการเอาใจใส่เด็ก
ทั้งที่เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูมีความสำคัญ และยืนยงอยู่ในตัวครู.

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

You might also like