สพฐ.กำหนด ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

2822
สพฐ.กำหนด ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้น ม. 1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 แล้ว
สพฐ.กำหนด ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้น ม. 1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 แล้ว

สพฐ.กำหนด ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563

 

เมื่อวานนี้ (23เม.ย. 63) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.)
กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ ม.1 กลุ่มความสามารถพิเศษและกลุ่มโรงเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)  รับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม สอบคัดเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 3 มิถุนายนรายงานตัวและมอบตัววันที่ 6-8 มิถุนายน

ส่วนม.4 นักเรียนที่จบชั้นม.3 เดิมรับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม ตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด ขณะที่ม.4
ที่เปิดสอบเฉพาะม.ปลาย รับสมัครวันที่ 3-12 พฤษภาคมสอบคัดเลือกวันที่ 31 พฤษภาคม  ประกาศผลวันที่ 4 มิถุนายน รายงานตัวและมอบตัววันที่ 9-11 มิถุนายน

“สำหรับแนวทางการรับสมัครของโรงเรียนมีดังนี้ ประกอบด้วย ระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ของโรงเรียน ไปรษณีย์ กูเกิลฟอร์ม และไลน์ของโรงเรียน รวมถึงวิธีอื่นๆ ทั้งนี้ในการจัดเตรียมห้องสอบกรณีใช้ห้องเรียนให้จัดห้องละไม่เกิน 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีอากาศปิด ส่วนกรณีใช้อาคารอเนกประสงค์ในการจัดสอบให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรเช่นกัน

นอกจากนี้ต้องจัดเตรียมห้องสอบสำรองกรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยต้องเป็นห้องสอบที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศและไม่เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร รวมถึงจะต้องมีขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าสอบก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ พร้อมจัดให้ผู้เข้าสอบพักคอยในจุดที่โรงเรียนกำหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนขึ้นห้องสอบ”เลขาฯ กพฐ.กล่าว

 

ขอขอบคุณที่มา และอ่านต่อได้ที่   ไทยโพสต์ออนไลน์  23  เม.ย. 2563

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/