สพฐ.ขอเชิญ เด็กและเยาวชน ร่วมส่งผลงาน ใน การประกวดผลงาน  เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

1672
สพฐ.ขอเชิญ เด็กและเยาวชน ร่วมส่งผลงาน ใน การประกวดผลงาน  เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
สพฐ.ขอเชิญ เด็กและเยาวชน ร่วมส่งผลงาน ใน การประกวดผลงาน  เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

สพฐ.ขอเชิญ เด็กและเยาวชน ร่วมส่งผลงาน ใน การประกวดผลงาน  เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

สพฐ. ขอเชิญชวน เด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถด้านการวาดและการเขียน ร่วมสร้างสรรค์ภาพปกหนังสือ
ชื่อหนังสือ และผลงานเขียน ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2564

โดยมีรายละเอียดการประกวด คือ
1.ภาพปกและตั้งชื่อหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ  ปี 2564
2.ผลงานในรูปแบบ  นิทาน  การ์ตูนช่อง  เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์  ความยาว 1 กระดาษ

ในหัวข้อ “การปรับตัวของเด็กไทยในรูปแบบความปกติใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
ซึ่งเด็กและเยาวชนที่สนใจ และมีอายุไม่เกิน 18  ปี  ส่งผลงานผ่าน สถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

ครูอัพเดตดอทคอม 
ขอขอบคุณที่มา     สพฐ. รักการอ่าน OBEC Love to Read