สพฐ. ขานรับนโยบาย ศธ. เร่งบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก

1746
สพฐ. ขานรับนโยบาย ศธ. เร่งบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สพฐ. ขานรับนโยบาย ศธ. เร่งบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพฐ. ขานรับนโยบาย ศธ. เร่งบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สนก.สพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.สพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้ดูแลในส่วนของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนนี้

สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนัก และคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน

โดยเน้นตำบลเป็นฐานในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในแต่ละตำบล เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.