Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ขึ้นบัญชีดำครูหื่นทุกสังกัด

Advertisement

นายธีร์ ภวังคนันท์
หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.
เตรียมจัดทำข้อมูลขึ้นทะเบียนบัญชีดำ
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็น สพฐ.,
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ที่เคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
โดยจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลลับตรวจสอบประวัติในการสมัครงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้ครูที่มีประวัติไปก่อเหตุซ้ำอีกในโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งนี้
สพฐ.จะทำความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สจล.) ในการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว
อย่างไรก็ตามจะมีการหารือกับฝ่ายกฎหมายอีกครั้ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย

“เชื่อว่าการจัดทำฐานข้อมูลโดยขึ้นบัญชีดำผู้ที่มีประวัติล่วงละเมิดทางเพศ
นักเรียน จะช่วยคัดกรองให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพ
เพราะการจัดทำฐานข้อมูลประวัติครู
จะมีลักษณะเหมือนกับประวัติอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยข้อมูลนี้จะใช้ในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นครู
ได้อีก ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบประวัติครูที่สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยสังกัด
สพฐ.ในช่วงการสอบสัมภาษณ์
หากพบว่าเคยมีประวัติล่วงละเมิดประเภทใดประเภทหนึ่งกับนักเรียนมาก่อนก็จะ
ถูกคัดออกทันที รวมถึงครูคนไหนจะย้ายโอนมาเป็นครูสังกัด สพฐ.
ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เช่นกัน ซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลใหม่นี้ นายการุณ
สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบแล้ว
และสนับสนุนให้ทำอย่างเต็มที่ เนื่องจากเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
และเพื่อป้องกันสวัสดิภาพของนักเรียน” นายธีร์ กล่าว.

 

 

ที่มา เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

You might also like