Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.คลอดปฎิทิน สอบครูผู้ช่วย รอบ 2

Advertisement

„สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศปฎิทินรับสมัครครูผู้ช่วยปี
58 ครั้งที่ 2 รับสมัครสอบวันที่ 22-28 ก.ย.นี้
ให้สมัครได้เขตพื้นที่ฯเดียวเท่านั้น คาดมีผู้สมัครกว่าแสนคน บรรจุได้ 8
พันอัตรา

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


วันนี้ (4 ส.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้กำหนดปฎิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
ประจำปี 2558 ดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 15 ก.ย.2558
รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 22-28 ก.ย. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 2
ต.ค.สอบข้อเขียน ภาค ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป วันที่ 17 ต.ค. และ
สอบ ภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 18 ต.ค. สอบสัมภาษณ์
ภาค ค.ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ วันที่ 19 ต.ค.
และประกาศผลสอบการแข่งขันวันที่ 27 ต.ค.2558 ซึ่งขณะนี้
สพฐ.มีตำแหน่งข้าราชการครูว่างจำนวน 8,000 อัตรา
และคาดว่าหลังเดือนตุลาคมนี้จะมีตำแหน่งว่างอีกประมาณหมื่นกว่าอัตรา
สำหรับกระบวนการจัดสอบครูผู้ช่วยรอบนี้
ผู้สมัครจะสมัครสอบได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียวเท่านั้น ห้ามสมัครซ้ำ
เพื่อแก้ปัญหาการจ้างคนเข้าสอบแทน
รวมถึงการออกข้อสอบจะให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มพื้นที่เขตตรวจราชการเป็นผู้ออก
ข้อสอบ เช่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มภาคเหนือก็อาจไปจ้างให้มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกข้อสอบให้
เป็นต้นโดยคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกว่าแสนคน

ดร.กมล กล่าวด้วยว่า ในการเปิดสอบบรจจุครูผู้ช่วยครั้งนี้
สพฐ.จะกำหนดเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ที่จะใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยให้ชัดเจน
รวมถึงหารือกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)ว่า
จะมีการผ่อนผันให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือไม่
เพิ่ือไม่ไห้เกิดปัญหาฟ้องร้องว่าบรรจุผู้ที่ขาดคุณสมบัติเหมือนการสอบครั้ง
ที่ผ่านมาและในเร็วๆนี้ สพฐ.จะกำหนดปฎิทินภาพรวมการสอบต่างๆ เช่น
การสอบบรรจุคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
การสอบครูผู้ช่วยกลุ่มวัตถุประสงค์พิเศษ เป็นต้น
เพื่อผู้สมัครแต่ละกลุ่มได้มีการเตรียมความพร้อมตามนโยบายของ
รมว.ศึกษาธิการ.“

Advertisement

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 4 ส.ค. 58

You might also like