สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1

3267
สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1
สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1

สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. รศ.ดร.เอกขัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แถลงผลการประชุมกพฐ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

เบื้องต้นคาดว่าทุกโรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถเปิดสอนในโรงเรียน หรือ On-site ได้เพราะยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ทั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ อีกครั้งว่าจะสามารถเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ On-Site ได้หรือไม่

ประธาน กพฐ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเสนอให้มีการปรับตัวชี้วัดการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ซึ่งเดิมกำหนดให้ต้องเรียนในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 200 วันต่อปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไม่อนุมัติให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ขยายห้องเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากเด็กมีจำนวนลดลง ขณะเดียวกันจำนวนครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีน้อย หากขยายห้องเรียนก็ต้องรับครูเพิ่ม ดังนั้นอนาคตหากไม่จำเป็น กพฐ.จะไม่อนุมัติเปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงานผลการดำเนินงานของ กพฐ.ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือน ก.ค.นี้ โดยตลอด 4 ปีได้ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไปแล้ว 208 แห่ง ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไปแล้วกว่า 195 โรงเรียน จากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดกว่า 1.4 หมื่นโรงเรียน ซึ่งถือว่าทำได้ค่อนข้างล่าช้า.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1จาก At_HeaR

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/