สพฐ.คุมเข้ม สอบครูผู้ช่วยทุกขั้นตอน

729

“การุณ”ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย เผยคุมเข้มทุกขั้นตอน
ยอมรับเข้าใจผิดเกณฑ์การตัดสิทธิผู้สมัครสอบมากกว่า 1
แห่งยังไม่ใช้กับการสอบกรณีพิเศษ แต่ใช้กับกรณีทั่วไป เตรียมชง
ก.ค.ศ.ใช้หลักเกณฑ์ตัดสิทธิเหมือนกัน เพื่อป้องกันการทุจริตและสับสน

    

วันนี้ (28 พ.ย.) ที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2/2558 นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กพฐ.) พร้อมด้วย ดร.สุเทพ
ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ.
และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดย นายการุณ กล่าวว่า
สพฐ.ได้จัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใน 225
เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ใน 60
กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่าง 3,986 อัตรา ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 20,122 คน
โดยในวันนี้ช่วงเช้าเป็นการสอบ ภาค ก
ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู และ ช่วงบ่ายจะเป็นการสอบภาค ข
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ สอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29
พ.ย.นี้ จากนั้นจะประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 60
ในวันที่ 4 ธ.ค.2558
อย่างไรก็ตามการจัดสอบครั้งนี้จะสามารถบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้กว่า 3,900
อัตรา และ การสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปสามารถบรรจุได้ประมาณ 1,600 อัตรา
ซึ่ง ทำให้สพฐ.สามารถบรรจุครูได้ประมาณ 5,500 อัตรา
รวมกับอัตราที่ได้รับคืนอีก ประมาณ 7,000 อัตรา ดังนั้น ในปีนี้
สพฐ.จะสามารถบรรจุครูได้ทั้งหมดกว่า 12,000 อัตรา
ซึ่งสพฐ.จะเร่งดำเนินการตามนโยบายพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
(ศธ.) เรื่องการบรรจุครูเข้าห้องเรียนให้มากที่สุดโดยเร็ว

    
“ภาพรวมของจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมและทำความเข้าใจมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังการจัดสอบกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น
พร้อมได้วางระบบการจัดสอบเป็นขั้นเป็นตอน
หากเกิดข้อผิดพลาดสามารถตรวจสอบได้
และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนจะต้องรับผิดชอบ
ส่วนมาตรการเข้มในการตรวจสอบได้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การให้ผู้สมัครสอบปั๊มลายมือทั้งในใบสมัครสอบ และในกระดาษคำตอบ
เพื่อให้ตรจสอบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
ที่สำคัญก่อนขึ้นห้องสอบได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาทำการสแกน
ตรวจค้นร่างกายค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าไป
ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ตลอดจนให้ผู้เข้าสอบทุกคนถอดรองเท้า
ถุงเท้าก่อนเข้าห้องสอบ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยพบปัญหา
การซ่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใต้รองเท้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องป้องกัน
และไม่เป็นการเอื้อให้เกิดการทุจริตได้
รวมถึงในส่วนของกรรมการคุมสอบก็มีมาตรการคุมเข้ม
โดยไม่ให้รู้ล่วงหน้าว่าจะคุมสอบห้องใด
แต่จะให้จับฉลากห้องคุมสอบก่อนถึงเวลาเข้าสอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต”นายการุณ กล่าว

    
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า
ในการจัดสอบครั้งนี้พบว่ามีผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่ง จำนวน 223 คนใน 153
เขตพื้นที่
ซึ่งตนเข้าใจว่าใช้หลักเกณฑ์ใหม่แล้วโดยจะมีการตัดสิทธิไม่ให้สอบ
แต่ความเป็นจริงหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ใช้ดำเนินการจัดสอบครั้งนี้
เป็นหลักเกณฑ์เดิม คือ ว 16/2557
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น
หรือ มีเหตุพิเศษ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
ไม่ได้กำหนดให้ตัดสิทธิผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่ง
แต่ผู้สมัครสอบต้องเลือกสอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
ขณะที่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสอบครูผู้ช่วยทั่วไปคือ ว16/2558
ก.ค.ศ.กำหนดให้ตัดสิทธิผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่งได้ทันที ดังนั้น
สพฐ.จะเสนอ
ก.ค.ศ.ขอปรับหลักเกณฑ์การจัดสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
ในครั้งต่อไป ให้สามารถตัดสิทธิผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่งได้
เพื่อป้องกันปัญหาความวุ่นวายและสับสน
หากไม่ตัดสิทธิจะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตอย่างมากและยุ่งยากในการตรวจสอบ

แม้ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนก็ตามแต่ผู้สมัครสอบก็จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกให้
ชัดเจน
อย่างไรก็ตามตนได้กำชับเขตพื้นที่ฯและกรรมการคุมสอบให้เฝ้าระวังบุคคลที่
สมัครสอบมากกว่า1แห่งเป็นกรณีพิเศษ
หากพบพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตให้นำตัวไปกักไว้ก่อนจนสอบเสร็จและตัดสิทธิใน
การสอบทันที อย่างไรก็ตาม
จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
พบว่ามีผู้สมัครสอบมากกว่า 1 ที่จำนวน 4 ราย แต่มารายงานตัวเข้าสอบแล้ว 3
ราย จึงได้กำชับกรรมการคุมสอบให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด.“

อ่านต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:05 น.